Ինքնակրթության հրաշալիքը

Կրթությունը շատ կարևոր մասնիկ է մարդու զարգանալու պրոցեսում։ Սակայն ոչ միայն կրթության ներկայությունն է ծայրահեղ կարևոր այլ նաև կրթության բարձր որակը։ Որակյալ կրթությունը կօգնի ձևավորել կիրթ հասարակություն, որովհետև այն համընդհանուր է, և օգնում է մարդկանց լինել բազմակողմանի զարգացած։ Այսօր կրթությունը զարգացել է և շատ հայտնի է դարձել ինքնակրթության համակարգը։ Ինքնակրթություն ասելով հասկանում եմ այն ուսումը երբ սովորողը ունենում է սովորելու հանդեպ ցանկություն և ինքնուրույն է ստանում իրեն հարկավոր գիտելիքները։ Այլ կերպ ասված սովորողը “սովորում է սովորել”։ Ինքնակրթությունը շատ կարևոր է, որովհետև այն թույլ է տալիս սովորողին գտնել իրեն հարմարավետ մեթոդը գիտելիք հայթայթելու օգտագործելով իրեն տրամադրված գործիքները։ Ըստ ինձ այս մեթոդը ամենալավն է աշխատում աշակերտին ապագա կյանքի համար նախապատրաստելու համար։ Կրթությունը նաև պետք է լինի շարունակական, որովհետև այն շարունակական պրոցես է։ Կյանքի ընթացքում մարդ միշտ սովորում է, նույնիսկ մահվան վերջին րոպեներին։ Կրթությունը չի կարող սահմանափակվել դասով, որովհետև ցանկացած ոլորտում իրոք վարժվելու համար պետք է այն դարձնել կյանքի մի մաս։ Մեդիան ինձ օգնում է սովորել այն դարձնելով մատչելի և արդյունավետ։
Ես սովորում եմ որ լինեմ բազմակողմանի զարգացած և իմ նախընտրած ոլորտներում որակյալ մասնագետ։ Բոլորին խորհուրդ կտամ առաջ շարժվել ինքնակրթության մեթոդով։

today’s life

today’s life is all about the latest news, why?

my name is Rashid zakeri and i’m aware about, how health is stronger than economy and politics. Today we are in a situation that we have to isolate our self’s in our own houses like bunkers to maintain the health and care of our family, the ones, we love, and us from the New CoVid-19  pandemic outbreak. As once said, let the seniors be proud, let them party loud, i think these words are for those who were seniors and those who will be in future but not me nor classmates, i study in MSKH (Mkhitar Sebastatsi Educational Complex) where we maintain safety and work from our houses with decent equipment over internet, our school is prideful with its students, because we are different from other schools. As a senior i love being in the house, cause now i have chance to know my family well and chat or debate over stuff, i love to game and study in the same time, or hear gamer’s talk while i study, for gamer’s its blessing to see everyone at home being safe and just have fun while others panic they toilet papers. so my small article was about how we stand for the outbreak, could you do the same?

 

Հայկ և Բել

Հայկի և Բելի մասին առասպելը ինձ շատ դուր եկավ , նա պատմականանալով, կապվել է հայկական ցեղերի կամ նախահայրերի և նրանց հարավային հարևանների (ասորեստանցիներ կամ բաբելացիներ) հետ և վերածվել է դյուցազնավեպի։ Աղեղնավոր Հայկը հայ ցեղի նախնին է, իսկ բռնակալը Բելը՝ սեմական ժողովուրդների արեգակնային աստվածը կամ Ասորեստանի թագավորը։ Վերջինս հպատակեցնում է բոլոր հսկաներին ու ժողովուրդներին։ Հայկը չի հպատակվում նրան: Իր տոհմով Բաբելոնից գալիս է Արարադ երկիրը, ապա անցնում է Հարք, հիմնում իր անունով բնակավայր՝ Հայկաշեն և բնակվում այնտեղ այկին (Հաիկին սաղ պաշտել են և սիրել)։ Տիտանյան Բելը դեսպան է ուղարկում Հայկի մոտ՝ առաջարկելով հնազանդություն և խաղաղություն։ Հայկը մերժում է: Բելը մեծ զորքով մտնում է Արարադ երկիրը։ Ճակատամարտում Հայկն իր երեքթևյան նետով սպանում է Բելին։ Ըստ վեպի՝ Հայկից սերում են հայերը, իսկ նրա բնակած երկիրը կոչվում է Հայք։ Կռվի վայրը Հայկն անվանում է Հայոց ձոր։ Պատմությունը հիշվում է Մովսես Խորենացու և Սեբեոսի պատմություններում, իսկ առանձին պատառիկներ՝ Անանիա Շիրակացու, Ջիվանշիրի,Վանական Վարդապետի և ուրիշների երկերում, նաև ժողովրդական զրույցներում: ԸստՄովսես Խորենացու՝ Հայկը գանգրահեր, վայելչակազմ, զվարթ աչքերով, ուշիմ ու խոհեմ,քաջ, երևելի և ազատասեր դյուցազն է: Հայկի և Բելի բանակների միջև ճակատամարտը տեղի է ունեցել Վանա լճի, Ք. ա. 2492 թ.: Հայ ժողովուրդը Հայկի անունով է կոչել Օրիոնհամաստեղությունը: Գեղապատշաճ, Խայտակն, Քաջագանգուր, Վարսագեղ անուններով փառաբանվող Հայկը երբեմն նույնացվել է Հրատ (Մարս) մոլորակի հետ:

Hayk and bel

On August 11, 2492 BC, on the eastern shore of Lake Van, Vayots dzor, the battle between Hayk and Bel took place. The tyrant of Mesopotamia and Elam Mesilim Bel demanded from the priests of the state of Armenia (Aratta) to accept his dominion. He received a refusal.

The combined army of Mesopotamia and Elam, which had an unprecedentedly powerful infantry at the time (about 60,000 soldiers), invaded Armenia. Self-confident Bel decided to enter the battle with one army, which he himself commanded.

The leader of the Armenian army, Hayk, received intelligence information from his grandson Kadmos that the enemy had invaded the country with two armies. The forefather decided to battle the main forces of the enemy so that they would not have time to unite.

In addition, he decided to direct the battle to a location that would provide Armenians with a positional advantage. For this reason, he deployed his 15,000 strong army on the plain located between two high mountains. Thus, the Armenian army occupied fortified positions, blocking the path of the approaching enemy.

On August 11, the enemy came near the Armenian positions. Relying on his numerical superiority, Bel decided to launch an attack without any special combat order. Hayk organized the battle structure of his army at an acute angle that was directed towards the center of the enemy forces. In addition, he strengthened the left wing of his army, sending select soldiers there.

Before the beginning of the battle, Hayk addressed the Armenians: “I pass on my country to you. You are the masters of this country, and let your calling be your only master.” (Ավանդում եմ երկիրս ձեզ, դուք եք տերը այս երկրի, և թող միակ կոչումը ձեր — տերը լինի:)

 

The battle chronology

1st stage of the battle. The enemy began to advance. The Armenian army attacked the center of the enemy’s battle formation. The stubborn and bloody battle was ignited.

2nd stage of the battle. Seeing the unpromising nature of the battle and the uncertainty of its outcome, Bel gave the command to retreat to the side of the hill in the rear to wait for the second army and then again attack.

3rd stage of the battle. Having noticed these maneuvers of the enemy and understood their meaning, Hayk took his guard and with a lightning strike split the battle formation of the enemy troops and approached Bel.

“He tightly tightens the wide-as-a-lake bow and launches a three-feather arrow into Bel’s chest plate. The arrow, piercing the chest, jabbed into the ground. The puffed-up Titanid, falling onto the ground, gives up the spirit.” Seeing such an incredible feat of courage, his hordes began to flee.

4th stage of the battle. The enemy began to flee in panic. Armenians pursued them until the very borders of Armenia.

Armenians had 5,000 casualties, while the enemy had 40,000.

It was the first battle on Earth for Freedom.

Armenia maintained its complete freedom and independence. Hayk was proclaimed a high priest and king, having 18 provinces of Armenia in his dominion. After this battle, for another 185 years, no one infringed on the freedom of the Armenians. We are the children of these freedom-loving people.

 

sot this is what i found in the web.

My opinion: 

I started to read this one as of its from the armenian culture and origin of its nation. Hayk was the hero of this story, And Bel was the villain, but one was duty and other  ambitious, both had plans to future.  both where leaders of their people and both tried so hard to gain bigger lands (my opinion), one sentence i liked the most is when it says: Hayk is the leader and its people are: Hayer (Armenians). My personal point of view is that people have plans, future, past, and their current status, i say that people have an iron tongue that keeps word and never lies but there is also a tongue which is just a basic tongue that can lie, swear, hate speech, and hurt, leaders should be prideful, never lie to a servant ” because if there is no servant there is no leader”

smartphones

Smartphones are the miracle of this world, as it helps today’s generation in developing something that wasn’t figured of ages ago. Some myths say that cellphones are like birdcages, because it keeps human minds focusing on something not that important in life, like videos of other humans dancing, cooking, working, which makes it interesting however cellphones provide “WWW” (World Wide Web), which helps human search for anything in the world that helps them understand and learn their needs.

The big question is: Can students use their cellphones in the school?

Yes And No, its about attitudes of using them in the right place and in the right moment, lets say my teacher gave me a work to do and I don’t know how does it work, I can google it and learn it. However some students are not same, lets say that I used my phone to google for my homework but my friend used google to open videos and watch his favorite series while we both doing Home works.

Ages ago my parents and grandparents used books to study, as of their stories it was hard to learn. Today’s students have the ability to use something their parents and grandparents didn’t think of, we can download the book we need, and delete them whenever we finish reading them. In my school some students are using their potential to learn within the school area and use their knowledge to advance study, while others cant study and love to bother other students not too.

So the big question is: can students use cellphones in school?

the book

my story is about how i dreamed about being in a mysterious world under our noses, there were humans under control but acted as if they were dead, so if you are interested in reading this story, so do I love to share it with you.

“shhh… he hears us”, “who? who is that?!  You are chosen, Rashid ” it was 4:44 am early morning when I received a call, the caller was unknown, but the voice was really familiar to me, i cannot explain that voice i heard, but it was like a baby girl scared and speaking in low tone. that night was the last night I normally slept  with no fear or worries.                                                *morning 11:30 AM                                                                   I had my morning coffee before going for a walk, it was that moment when I constantly heard noises in my head, it was Laughs, Screams, Baby Cries, and a feeling of someone’s presence in the room. For some reason I started to fear a bit that something is going on, I started to sweat, my hands started to shake and i felt nervous, that feeling was terrifying. I felt a huge relief  when my brother came to kitchen, but that was just the beginning of whats going on.                                                                                                              “Good morning Ali”  was my first words but he didn’t reply to me as if I wasn’t there. Ali was also making himself a cup of tea, I asked him: “yo, are you in a bad mood?” *ignores me again, I tried to grab his hand, he was so cold, he had a wide smile and uncontrollable tears, Ali replied: “You are the chosen, please save me”, he wasn’t even looking at me – as if I wasn’t there. The sounds came back;” Hello, you might be wondering why are you experiencing the impossible?” who is this?!, show up!,,                           Replied: i’m in your head, My name is John Walker. What is going on?! why is Ali strange?!  “you are the chosen” with different tones*, and now you have to win my game to stop this. As of today: no one will reply to you, and i have a gift, Your precious Friends are also Chosen and the majority of people are gonna try to kill you and your friend if you don’t kill them.  How do I End your game?, he replies: my book is your answer, *Ali started to point at the halls table* – there was an old book covered with red leather,  the book had a name written with blood:  Part One.   John walker said: if you touch that book, the game will start, before you start i have something to make your game a bit easier, 2 wishes to be granted written with blood on the book, “wait i have wishes?, then i wish i want to stop this game now’, nope; said Mr.Walker, “then what’s the rules?!” First rule: cannot grant a win, and the Second wish is that wish cannot make you invulnerable. At that time i diddnt think anything else just to use 1 wish to save my family, i asked: can i wish my brother back to normal? ” thats a wish i can grant” then answer this question:” name my friends that are chosen” Mr. Walker answered:  Grigor, Vahe, Anna, And Yevnike, there are other friends that potentially awake and immune to my control, *snaps fingers* and all of a sudden my friends are in the same kitchen; ”whoa” said Grigor, whats all of a sudden im doing here,

 

 

the book is still ongoing

 

statement homework,

this is my homework for mrs. Silva Harutyunyan and Mr

the Coronavirus,

2020 is the hardest year of my life as of its not least, the year have started with America killing one of the most important generals of Iran in Syria as a proposal to war, hard decisions were made to compensate the war into small conflicts, but the sides were chosen before the war starts. When January started Wuhan had a virus called CoronaVirus COVID-19, the city of Wuhan was struggling to contain the virus and eliminate it, but sadly wuhan started to share the virus with other cities like: Xiaogan and Huanggang, and it took its journey to the capital city ”Beijing” and afterward to the world itself as a pandemic epilepsy. China have stopped the spread of coronavirus in its region, but the the world is struggling to make people stay in houses in order to stop the spread the coronavirus, “WHO”  World Health Orgniser basicly does everything to stop spread of the new coronavirus. Currently there is no new cures to the virus but there is treatments with hope to stop the illness.

what would i have done, if there was no coronavirus?

my plans were not basic, im studying for war medic, and trauma assist, the Corona have ruined my whole plans for future as of my birthday on April 1, i wanted this year to be perfectly started not perfectly ruined. Im a senior in MSKH with hopes for a graduation party, of not corona nearby.

my solutions as a medic is that why not trying to use plasma from recovered people as a treatment to the virus, you might ask why plasma?: plasma contains antibodies from last body infection, if the human being gets any infection and recoveres from that same infection the body will never let the same infection ill the body again, then there will be an question: why would we not recover from flu forever? flu has a unique way to change its full mechanism that body doesn’t figure out about it, its not stable flu, Coronavirus is not like flu ” it doesn’t change” thats why i think the people who recovered from that virus can save plenty other lives by just donating their blood to the nearest trauma center .

if i were given three wishes from genie in the bottle what will i wish for?

1: smartest guy in the world                                                                                                                2: read minds                                                                                                                                          3:live forever and die when i wish too

if i were woke up in the morning and saw myself travelled back in time when the world was exploring i  i would be rather happy than sad because the people are so honest that time that they would speak up rather than shut their mouth,  i would happily be a Caribbean Pirate and say YARRR on my every end of sentence ‘Yarr’

 

thank you

 

Արաբական Միացյալ Էմիրություններ

Արաբական Միացյալ Էմիրություններն այնպիսի հիանալի բազմազանություն ունեն, որ արդեն տարիներ շարունակ գրավում են զբոսաշրջիկներին, որոնք գալիս ես աշխարհի բոլոր ծայրերից: Համարձակորեն կարելի է վստահեցնել, որ ԱՄԷ-ի ամենահայտնի հանգստավայրը Դուբայն է: Արաբական թերակղզու այս մարգարիտը հսկայական մզկիթների, մինարեթների և պալանտերի հավաքատեղի է: Դարեր շարունակ քաղաքի կենտրոնում տեղահայված էին արևելյան շուկաները, որտեղ այժմ հնարավոր է գտնել ամեն ինչ:

Հասկանալով, թե ինչ գանձ է Դուբայը, տեղի իշխանություններն արեցին հնարավոր ամեն ինչ զբոսաշրջիկներին գրավելու համար: Եվ դա նրանց մոտ ստացվել է: Շքեղ խանութներ ու ռեստորաններ, արքայական հյուրանոցներ ու բարձր մակարդակի սպասարկմամբ հիանալի հանգստավայրեր. էլ ի՞նչ է պետք լիարժեք հանգստի համար:

Դուբայի տեսարժան վայրերը

1903-18

«Քրիք» ծովախորշ: Սա քաղաքի ամենագլխավոր հատվածն է. դրա շնորհիվ է հնարավոր եղել զարգացնել քաղաքի առտևրային հատվածը: Քաղաքի հենց այս հատվածն է ծառայում որպես յուրահատուկ ժամանակի մեքենա, որն իր մեջ է պահում քաղաքի դարավոր պատմության ընթացքում կատարված փոփոխությունները:

1903-19

Բաստակիա: Սա քաղաքի պատմական թաղամասն է, որտեղ բազմաթիվ հինավուրց կառույցներ կան: Այստեղ մշտապես վերականգնողական աշխատանքներ են տարվում, և Բաստակիան իր թարմացված տեսքով արժանի տեղ է գրավում Դուբայի տեսարժան վայրերի ցուցակում:

1903-20

Մեծ մզկիթ: Սա ոչ միայն կրոնական հսկայական խորհրդանիշ է, այլև ճարտարապետական շքեղ հուշարձան: Այն կառուցվել է IX դարի կեսին, բայց դարեր շարունակ վերակառուցվել է: Այժմ այն կարող է պարծենալ 9 մեծ և 45 փոքր գմբեթներով, իսկ գլխավոր մինարեթի բարձրությունը 70մ է:

1903-21

Քաղաքային շուկաներ: Ծովախորշից մի-փոքր հեռու գտնվող շուկաներում տեղական անկրկնելի մթնոլորտ է տիրում: Այստեղ կարելի է գտնել անսովոր իրեր՝ սկսած թարմ ձկնից և տաք հացից մինչև թանկարժեք կտորներ և ոսկեղեն, իսկ վաճառողները ջանասիրաբար գովում են իրենց ապրանքը:

1903-22

Ջումեյրա: Այս զարմանալի արմավենի-կղզին զարմացնում է իր չափսերով: Պատկերացրեք միայն՝ դրա տրամագիծը 6000 մ է: Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ այն աշխարհի ամենամեծ արհեստական կղզին է, որը նաև երևում է տիեզերքից, ապա հաստատ արժե տեսնել դա սեփական աչքերով գոնե երկրագնդի վրայից: