Մաթեմատիկա

  1. Կատարեք նման անդամների միացում
  2. 5a + 2a =7a,                   6b – 4b =2b,               2x + 7x – 5x =4x,                                               3v – y – 4y + 8y =9y,
  3. 4a – 5b – 2a – 3b =2a-2b,                        7×2 – 6x – 5×2 + 3x =21x,              5ab – 4a + 6b + 8a – 2b + 3ab = 8ab+4a+4b,
  4. Բացեք փակագծերը և կատարեք նման անդամների միացում
  5. 5a – (2a + 3b) =5a-2a-3b 7x            – (4x -2y) =3x+2y               9m + (6n – 7m) =2m+6n
  6. (3a2 – 5a) – (a2 – 4a) =2a2-a                    5b + ( -3b – 2c) + (b + 4c) =3b+2c
  7. Կատարեք բազմապատկում
  8. (x + 3)5 = 5x+15           6(3y – 4) = 18y-24               (2m + 3n )7 =21n            c(2a + 5b) =5bc         -4a(3b – 2a) =12ab+12a
  9. (-5x + 3y)2x =10x+6yx            (3a – 4b + 5c)(-2) =6a+8b-10c            x3(x2 + x – 2) =x5+x4-2x2